Pozvánka na den sousedů 27. 5. 2023 od 14:00 hod.

Zveme Vás s celou rodinou v sobotu 27. května 2023 od 14:00 hodin na společné setkání sousedů z ulice K Remízku. Setkání se bude konat na volné parcele nad Petrmichlovými (u kontejnerů na tříděný odpad). Bude party stan, pivo, limo, buřty, guláš, skákací hrad a hry pro děti. Uvítáme, pokud přinesete vlastnoručně upečené nebo uvařené dobroty, aby mohli ostatní sousedé ochutnat! Náklady na akci hradí spolek Cesta k remízku ze sousedského fondu, do něhož přispěla řada z Vás! Těšíme se na společné setkání! Den sousedů pozvánkaStáhnout
Zobrazit více

14. 9. 2021 byla provedena oprava spodní části komunikace

Jistě již víte, že 14. 9. 2021 probíhala v ulici K Remízku oprava spodní části komunikace. Předmětem opravy byla spodní část ulice K Remízku ústící na ulici Novoveská. Stav komunikace před opravou byl již velmi nevyhovující, plný děr. Jsme rádi, že se oprava podařila realizovat během jediného dne za pomoci těžké techniky. Byly zbudovány také dva retardéry, přes které je nutné jet opravdu velmi pomalu, abyste si neodřeli vozy. Tyto retardéry budeme ještě přizpůsobovat, aby nebyly pokud možno tak vysoké a nedocházelo k drhnutí. Aktuálně řešíme také upozornění na retardéry (provizorně byly retardéry nastříkány zelenou reflexní barvou). Zaznamenali jsme vůli řady členů i nečlenů spolu poskytnout spolku příspěvky či dary na jeho činnost. Rádi příspěvky či dary přijmeme na bankovní účet spolku 2301415196 / 2010 vedený u FIO banky. Výbor…
Zobrazit více