Náš spolek usiluje o budoucí výstavbu důstojné komunikace v ulici K Remízku v Plzni – Lhotě. Stávající stav komunikace považujeme za dlouhodobě neudržitelný z mnoha důvodů. 

Náš spolek založila většina bývalých minoritních spoluvlastníků pozemků, na kterých má být podle stavebního povolení z roku 2008 zbudována komunikace v ulici K Remízku v Plzni, Lhotě. Tehdejší většinový spoluvlastník byl dlouhodobě nečinný. Vzhledem k tomu, že stavba neprobíhala řádně, hrozil stavební úřad minoritním spoluvlastníkům pokutami. Z tohoto popudu vznikl spolek, abychom mohli efektivně jednat se všemi zúčastněnými s cílem dosáhnout v budoucnu výstavby komunikace.

Máte-li zájem přispět vlastními silami k tomu, abychom jednou v naší ulici měli důstojnou komunikaci, pak se prosím zapojte do činnosti spolku nebo přispějte finanční částkou.