Náš spolek usiluje o budoucí výstavbu důstojné komunikace v ulici K Remízku v Plzni – Lhotě. Stávající stav komunikace považujeme za dlouhodobě neudržitelný z mnoha důvodů. 

Náš spolek založila většina bývalých minoritních spoluvlastníků pozemků, na kterých má být podle stavebního povolení z roku 2008 zbudována komunikace v ulici K Remízku v Plzni, Lhotě. Tehdejší většinový spoluvlastník byl dlouhodobě nečinný. Vzhledem k tomu, že stavba neprobíhala řádně, hrozil stavební úřad minoritním spoluvlastníkům pokutami. Z tohoto popudu vznikl spolek, abychom mohli efektivně jednat se všemi zúčastněnými s cílem dosáhnout v budoucnu výstavby komunikace.

Máte-li zájem přispět vlastními silami k tomu, abychom jednou v naší ulici měli důstojnou komunikaci, pak se prosím zapojte do činnosti spolku. 

Za tím účelem si dovolujeme Vás pozvat na informativní schůzku pro zájemce o členství ve spolku, která se bude konat dne 30.5.2020 od 11 hod. a 31.5.2020 od 11 hod. na parcele p. Velkoborského (s jeho laskavým svolením) – pozemek parc. č. 527/29 k. ú. Lhota u Dobřan (kousek od kontejnerů na tříděný odpad). Přítomni budou členové výboru, kteří budou odpovídat na Vaše otázky. Zejména bude probírána otázka zbudování splaškové kanalizace a zájem či nezájem jednotlivých obyvatel ulice o splaškovou kanalizaci.