Jistě již víte, že 14. 9. 2021 probíhala v ulici K Remízku oprava spodní části komunikace. Předmětem opravy byla spodní část ulice K Remízku ústící na ulici Novoveská. Stav komunikace před opravou byl již velmi nevyhovující, plný děr.

Jsme rádi, že se oprava podařila realizovat během jediného dne za pomoci těžké techniky.

Byly zbudovány také dva retardéry, přes které je nutné jet opravdu velmi pomalu, abyste si neodřeli vozy. Tyto retardéry budeme ještě přizpůsobovat, aby nebyly pokud možno tak vysoké a nedocházelo k drhnutí. Aktuálně řešíme také upozornění na retardéry (provizorně byly retardéry nastříkány zelenou reflexní barvou).

Zaznamenali jsme vůli řady členů i nečlenů spolu poskytnout spolku příspěvky či dary na jeho činnost. Rádi příspěvky či dary přijmeme na bankovní účet spolku 2301415196 / 2010 vedený u FIO banky.

Výbor spolku v brzké době rozhodne o tom, jaká bude členům spolku stanovena výše členského poplatku s ohledem na další směřování spolku a s ohledem na výdaje, které nás čekají.