Cesta k remízku, z. s.

Karel Vodička, předseda výboru

Jan Novák, místopředseda výboru

Milan Toman, člen výboru

Tomáš Petrmichl, člen výboru

Eva Prokýšková, členka výboru


IČO: 05824150
SCHRÁNKA: bp46h4y
ADRESA: K Sinoru 62/51, Lhota, 301 00 Plzeň

mail: cestakremizku@gmail.com